Formularz zakupu na raty wybranej maszyny lub innego urządzenia

Jeśli jesteście Państwo zainteresowany zakupem dowolnej maszyny, urządzenia czy też akcesorii na raty, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po jego przesłaniu do nas skontaktujemy się z Państwem telefonicznie
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00) i sprawdzimy czy mają Państwo możliwość zakupu na raty. Jeśli tak poinformujemy o dalszym etapie i sfinalizowaniu zakupu.

Wypełnienie i przesłanie formularza do niczego Państwa nie zobowiązuje!

URZĄDZENIA, PROGRAMY, DODATKI - Przedmiot rat

Nazwa wybranej maszyny lub innego urządzenia

Inne urządzenia, akcesoria, dodatki:

RATY

Łączna kwota:

Ilość rat (max. 36):

Wpłata własna:
TAKNIE

Kwota wpłaty wałsnej:

DANE WNIOSKODAWCY

Imię:

Drugie imię:

Nazwisko:

PESEL:

Dokument tożsamości:

Seria i nr dokumentu tożsamości:

Ważny do:

Wybierz dokument dodatkowy:

Numer drugiego dokumentu:

ADRES ZAMELDOWANIA

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Telefon stacjonarny:

Telefon komórkowy:

Adres e-mail:

Czy adres zameldowania jest również adresem do korespondencji:
TAKNIE

ADRES DO KORESPONDENCJI


Wypełnić tylko w przypadku gdy jest inny od adresu zameldowania

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Telefon stacjonarny:

Telefon komórkowy:

Adres e-mail:

DANE DODATKOWE

Wykształcenie:

Stan cywilny:

Nazwisko rodowe matki:

Liczba osób na utrzymaniu:

Status mieszkaniowy:

Przy wyborze opcji "inne" proszę wypełnić to pole:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

ŹRÓDŁO DOCHODU I DOCHÓD

Źródło dochodu:

Stanowisko pracy:

Rodzaj umowy o prace:

Zatrudniony od:

Zatrudniony do (w przypadku umowy na czas nieokreślony proszę nie wypełniać tego pola):

DANE ADRESOWE FIRMY ZATRUDNIAJĄCEJ

Nazwa firmy:

NIP firmy:

Telefon kontaktowy do zakładu pracy:

Kod pocztowy zakładu pracy:

Miejscowość:

Województwo:

Ulica:

Numer budynku:

Numer lokalu:

Branża:

DOCHÓD I KOSZTY MIESIĘCZNE

Dochód netto:

Miesięczne koszty utrzymania:

Miesięczne zobowiązania:

Dodatkowy dochód netto:

DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI

Informacje dodatkowe:


WYSYŁKA FORMULARZA

Formularz do niczego Cię nie zobowiązuje, ma na celu jedynie sprawdzić czy masz możliwość zakupu na raty wybranych urządzeń.

Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą drogą telefoniczną. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00


Aby wysłać formularz przepisz kod z obrazka poniżej do okienka po jego prawej stronie:
captcha

i kliknij poniższy przycisk "WYŚLIJ"

Facebook